Združitve in prevzemi

Odvetniška pisarna Marjan Feguš stalno sodeluje kot pravni strokovnjak v postopkih na področju združitev in prevzemov med gospodarskimi družbami iz različnih gospodarskih panog. Sodelovanje pri več transakcijah v zadnjem obdobju predstavlja zadosti izkušenj, da se lahko svetuje in zastopa tako kupce, prodajalce kot tudi finančne svetovalce pri prenosih deležev in premoženja, pri združitvah gospodarskih družb, prevzemih gospodarskih družb, finančnem prestrukturiranju gospodarskih družb oziroma skupnih vlaganjih.

  • pravne storitve s področja združitev in prevzemov gospodarskih družb
  • zastopanje kupcev ali prodajalcev v postopkih M&A
  • izvedba skrbnih pravnih pregledov ciljnih družb
  • pravna podpora za dokapitalizacije družb