Varstvo okolja in energija

Odvetniška pisarna Marjan Feguš uspešno rešuje probleme s področja varovanja okolja in energetike. V okviru tega pravnega področja se strankam nudi pomoč s presojo okoljskih dimenzij gospodarskih poslov. Izkušnje govorijo, da stranke potrebujejo pomoč pri sestavljanju pogodb, kadar obstajajo dejavniki, ki lahko vplivajo na okolje, občasno je potrebno izvesti skrbne pravne preglede glede varstva okolja, zagotoviti zastopanje gospodarskih družb, ki se ukvarjajo z energetiko ali pa razpolagajo z okolju prijazno tehnologijo ter zagotoviti pomoč gospodarskim družbam, ko naletijo na težave, ki izvirajo iz kršitev okoljevarstvenih predpisov.