Transportno pravo

Odvetniška pisarna Marjan Feguš je zaradi dolgoletnih sodelovanj z različnimi transportnimi podjetji specializirana za transportno pravo. Transportno pravo predstavlja široko pravno področje, ki se razteza od priprave transportnih pogodb, pregleda, pogajanja, upravljanja, svetovanja, vse do uveljavljanja pravnih interesov na področju plačila za transportne storitve kot tudi za uveljavljanje odškodnine v primeru poškodb pri transportu. Odvetniška pisarna Marjan Feguš nudi pravno pomoč tudi v sporih med delodajalci in delavci iz transportne panoge, ki ima svoje specifičnosti zaradi načina opravljanja dela preko meja lokalnega okolja.