Reševanje sporov

Spor nastane, ko se dve ali več strank ne more sporazumeti o pomembnih dejstvih. V naravi strank je, da se spor reši, vendar pa do tega cilja vodi več poti. Odvetniška pisarna Marjan Feguš ima znanje in izkušnje, da najde najhitrejšo, cenovno najučinkovitejšo in gospodarno varianto, s katero se spor reši. Reševanje sporov ne pomeni nujno prelaganje odgovornost za sprejem odločitev na sodišče v okviru sodnega postopka, temveč se pri tem Odvetniška pisarna Marjan Feguš poslužuje tudi drugih pravnih instrumentov s področja mediacije, arbitraže, kazenskega prava ter drugih vzvodov, ki stranke prepriča v mirno in hitro rešitev.

  • izvedba mediacijskih srečanj
  • posredovanje v izvensodnim reševanju sporov
  • svetovanje in pomoč v postopku arbitraže
  • uporaba instrumentov kazenskega prava pri reševanju sporov