Pogodbe

V vsakodnevnem življenju se pogodbe sklepajo na vsakem koraku. Nekatere so izredno preproste (npr. nakup kruha), sestava določenih pogodb zahteva pomoč pravnega strokovnjaka. Odvetniška pisarna Marjan Feguš v primeru takšne pomoči sprva poda oceno tveganj posameznih pravnih poslov, nudi sodelovanje pri pogajanjih, pripravi pogodbo ter svetuje v času trajanja pogodbenega razmerja.

  • priprava prodajnih pogodb, najemnih pogodb, pogodb o delu, gradbenih pogodb
  • priprava pogodb o dosmrtnem preživljanju, izročilnih pogodb, darilnih pogodb
  • pregled pogodb, ocena pravnih tveganj
  • pogajanja pred sklenitvijo pogodb in za priprava pogodb
  • podaja ocene tveganj v sodnih in izvensodnih sporih