Nepremičnine

Pravno področje, ki ureja nepremičnine, je eno najbolj obsežnih pravnih področij. Ta pravni segment ni namenjen zgolj prodajnim pogodbam za nakup ali prodajo običajne zemljiške parcele, temveč pokriva tudi

  • izdelava pogodb nepremičninskega prava in svetovanje na nepremičninsko pravnem področju
  • zakupne ali najemne pogodbe
  • pogodbe v zvezi s prenosom lastninske pravice na parcelah, stavbah, posameznih delih stavb ali na kmetijskih zemljiščih
  • darilne pogodbe
  • uskladitvene pogodbe, kadar je prišlo do izgube ali uničenja pomembnih listin, ki so podlaga za vpis v zemljiško knjigo
  • vpisi v zemljiško knjigo in svetovanje na področju zemljiškoknjižnega prava
  • reševanje posestnih sporov
  • vzpostavitev etažne lastnine
  • reševanje sporov z upravniki večstanovanjskih stavb