Korporacijsko pravo

Domači, tuji, zasebni ali javni gospodarski subjekti se pri poslovanju srečajo z korporacijskimi zadevami, ki zahtevajo ustrezno pravno znanje. Odvetniška pisarna Marjan Feguš zna različnim gospodarskim subjektom svetovati in pomagati na področju splošnih korporacijskih zadev, kot so ustanovitev družbe, upravljanje družbe, joint ventures, delitev ali pripojitev družb, prenos premoženja, dokapitalizacije ali likvidacija. V okviru korporacijskega prava je Odvetniška pisarna Marjan Feguš strankam v pomoč pri pogajanjih, vodenju skupščin, zbiranju dokumentacije, pripravi vseh potrebnih pogodb in tekom postopkov za vpis sprememb pri gospodarskih subjektih v različne javne evidence v RS.

  • pravne storitve s področja korporacijskega prava
  • zastopanje posameznikov ali pravnih oseb na skupščinah gospodarskih družb
  • priprava in vodenje skupščin gospodarskih družb
  • priprava pogodb za ustanovitev gospodarskih družb, delitev gospodarskih družb, pripojitev gospodarskih družb
  • likvidacije gospodarskih družb in zadrug po rednem postopku
  • prenos premoženja iz s.p. v drugo pravnoorganizacijsko obliko (npr. v d.o.o.)
  • dokapitalizacija