Kazensko pravo in prekrški

Področje kazenskega in prekrškovnega prava je eno ključnih pravnih področij, na katerih ima Odvetniška pisarna Marjan Feguš dolgoletne izkušnje. Ko se posamezniki znajdejo v postopku, ki ga zoper njih vodi država zaradi očitka storitve kaznivega dejanja ali prekrška, je zelo pomembno, da posameznik izkoristi vsa pravna sredstva, ki jih ima na voljo. Pomembno je tudi, da je izkoristi ob pravem času. Veliko pozornost je zato potrebno nameniti zakonitemu poteku sodnega postopka, da stran, ki jo zastopa državo ne prekorači svoji pooblastil zoper posameznika, ki je praviloma šibkejša stran v postopku.

  • pomoč in svetovanje posameznikom ter vodenje skozi vse faze sodnih postopka, tako na ko se znajde posameznik na strani obtožbe kot tudi takrat, kadar je sam oškodovanec iz kaznivega dejanja drugega
  • pomoč pri uveljavljanju odškodnine, v določenih primerih pa tudi pomoč pri prevzemu  kazenskega pregona v vlogi zasebnega tožilca in vložitvi zasebne tožbe