Intelektualna lastnina

Odvetniška pisarna Marjan Feguš svetuje v zadevah, povezanih z intelektualno lastnino. Posameznik ali podjetja potrebujejo nasvete in pravno pomoč glede upravljanja in zaščite njihovih pravic industrijske lastnine in avtorskimi pravicami.

  • pravna pomoč pri sestavljanju licenčnih pogodb za izkoriščanje znamk, patentov ter strokovnega znanja
  • pravna varstvo pred neutemeljenimi zahtevki, povezanimi z uveljavljanjem pravic avtorjev, izvajalcev in proizvajalcev fonogramov.