Insolvenčno pravo

Insolvenčno pravo predstavlja pravno področje totalne izvršbe. V primerih prezadolženosti podjetij ali posameznikov je potrebno narediti rez, subjekt postaviti pred dejstvo unovčitve vsega preostanka premoženja z namenom poplačila terjatev vseh upnikov v ustreznem sorazmerju. V okviru insolvenčnega prava Odvetniška pisarna Marjan Feguš svetuje prezadolženim subjektom, kako izpeljati postopek razdelitve preostanka premoženja subjekta z namenom (delnega) poplačila obveznosti, ali kako prezadolženim fizičnim osebam pomagati doseči odpust obveznosti. Odvetniška pisarna Marjan Feguš pomaga tudi upnikom v postopku izterjave prezadolženega dolžnika.

  • priprava dokumentov za začetek postopa stečaja za gospodarske subjekt (družbe, s.p.)
  • priprava dokumentov za začetek postopa stečaja za fizične osebe
  • priprava dokumentov za podajo predloga za odpust obveznosti fizičnim osebam
  • priprava dokumentov za začetek postopa prisilne poravnave za gospodarske subjekt (družbe, s.p.)
  • svetovanje glede finančnega prestrukturiranja podjetja
  • izterjava prezadolženih subjektov mimo stečajnega postopka z uporabo institutov kazenskega prava
  • uveljavljanje odgovornosti direktorjev prezadolženih družb
  • pravna podpora za finančno prestrukturiranje družb