Gradbeništvo

Odvetniška pisarna Marjan Feguš redno prakticira gradbeno pravo, ki vključuje vodenje postopkov na podlagi gradbenih pogodb in z njimi povezanimi transakcijami. Izkušnje in znanje, ki se je pridobilo tekom let, pomeni, da se lahko strankam ponudi zaščita njihovih interesov v fazi priprave gradbenih pogodb, pregleda, pogajanja, upravljanja, svetovanja ter vodenja pravdnih in upravnih postopkov v zvezi z gradbenim pravom, pa tudi pravna pomoč v sporih, ki so povezani z gradbenimi posli.