Družinsko podjetništvo

V svetu je družinsko podjetništvo pomembna oblika podjetniškega udejstvovanja na trgu in ima že zelo dolgo zgodovino. Družinska podjetja so izjemno pomembna tudi za slovensko gospodarstvo, vendar pa je v Sloveniji družinsko podjetništvo šele v razvoju. Organizirana obrt oziroma podjetništvo v Sloveniji še nimata takšne tradicije kot v tujini, kljub temu pa obstaja več primerov uspešnih prenosov družinskega podjetja na novo generacijo. Odvetniška pisarna Marjan Feguš nudi pravno pomoč in svetovanje pri organizaciji družinskega podjetja z vidika lastništva in vpletenosti družinskih članov, pri delitvi družinskega premoženja med člane družine, ki so vključeni v podjetje in tiste, ki niso vključeni v podjetje, ter pri prenosu družinskega podjetja na novo generacijo.

  • izdelava pogodb gospodarskega in družinskega prava
  • svetovanje pri delitvi družinskega premoženja med člane družine
  • izvedba postopkov prenosa družinskega podjetja na novo generacijo
  • pravne storitve s področja preoblikovanja s.p. v d.o.o.
  • zastopanje pravnih in fizičnih oseb v sodnih sporih