Delovno in socialno pravo

Odvetniška pisarna Marjan Feguš pomaga podjetjem – delodajalcem in posameznikom – delavcem pri definiranju pravic in obveznosti pri sklepanju pogodb o zaposlitvi, izdajanju splošnih aktov ali drugih dokumentov v okviru delovnega razmerja. Delodajalci potrebujejo pomoč pri sklepanju pogodb o zaposlitvi delavca, pri odpovedih pogodb o zaposlitvi, pri sestavi in predstavljanju splošnih aktov delodajalca. Delavci potrebujejo pomoč ob prenehanju delovnega razmerja. Pomoč ob prenehanju delovnega razmerja pomeni sodno uveljavljanje pravic iz delovnega razmerja, ki so bile pred tem kršene.

  • priprava splošnih aktov delodajalca
  • priprava pogodb o zaposlitvi
  • priprava in vodenje postopka odpovedi pogodbe o zaposlitve iz krivdnih razlogov, iz razloga nesposobnosti ali iz ekonomskih razlogov
  • vodenje delovnih sporov na strani delodajalca ali na strani delavca