Civilno pravo

Odvetniška pisarna Marjan Feguš se zaveda pomembnosti pravilne uveljavitve pravic strank v pravnih poslih obligacijskega, stvarnega, zemljiškoknjižnega ali nepremičninskega prava.

Odvetniška pisarna Marjan Feguš se zaveda pomembnosti pravilne uveljavitve pravic strank v pravnih poslih obligacijskega, stvarnega, zemljiškoknjižnega ali nepremičninskega prava. V okviru civilnega prava je pomembno, da stranke pravočasno uveljavijo svoje pravice in se zavarujejo pred nedovoljenimi ravnanji nasprotnih stranki, ki bi jim lahko povzročilo škodo. V primeru, kadar je škoda že povzročena pa je ključno, da stranke uspešno sanirajo škodo, nastalo iz nedovoljenega ravnanja.

 • obligacijsko pravo
 • stvarno pravo
 • odškodninsko pravo – uveljavljanje odškodninskih zahtevkov pri zavarovalnicah in vodenje sodnih postopkov za uveljavljanje odškodnine
 • izdelava pogodb nepremičninskega prava in svetovanje na nepremičninsko pravnem področju (postopki nakupa ali prodaje nepremičnin, najema ipd.)
 • vpisi v zemljiško knjigo in svetovanje na področju zemljiškoknjižnega prava
 • reševanje posestnih sporov
 • reševanje mejnih sporov
 • dedno pravo – sestava oporok, pogodb, povezanih z dedovanjem, pripravo ter vodenje zapuščinskih postopkov
 • izdelava pogodb civilnega prava
 • sodna izterjava dolgov
 • zastopanje tujih fizičnih in pravnih oseb