Povzetek:
Ena izmed temeljnih obveznosti delodajalca je v skladu z zakonom o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1) tudi obveznost plačila. V skladu s 44. členom ZDR-1 mora delodajalec delavcu zagotoviti ustrezno plačilo za opravljanje dela v skladu z določbami 126. do 130., 133. do 135. in 137. člena ZDR-1.
Povzetek:
Delodajalci se nemalokrat znajdejo v položaju, ko je zoper zaposlenega delavca odrejen pripor ali pa mora delavec na prestajanje zaporne kazni ali pa je delavcu iz kakšnih drugih razlogov onemogočeno opravljanje dela po pogodbi o zaposlitvi. Dolžnost delavca je namreč, da v skladu s pogodbo o zaposlitvi izvršuje svoje pogodbene obveznosti in opravlja delo na delovnem mestu ter v kraju in času, ki sta določena s pogodbo o zaposlitvi. Delodajalci zato najprej pomislijo na odpoved pogodbe o zaposlitvi takšnemu delavcu, ki ne morejo opravljati dela, in nadomestitev njegovega delovnega mesta z zaposlitvijo drugega delavca. Takšno postopanje pa je v nasprotju z veljavnim Zakonom o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR-1).
Povzetek:
Ko se potrošniki odločajo za potovanje v smislu ˝all inclusive˝, s potovalno agencijo, ki se zaveže organizirati takšno potovanje, sklenejo pogodbo o organiziranju potovanja. S takšno pogodbo se organizator potovanja zavezuje, da bo potrošniku zagotovil skupek storitev, ki sestavljajo turistični aranžma, potrošnik pa se zavezuje, da bo organizatorju za to plačal skupno ceno. Potrošniki za svoje počitnice nemalokrat odštejejo visok znesek, od potovalne agencije pa pričakujejo, da jim bo zagotovila odlično storitev in brezskrben dopust. Dokaj pogosto pa se zgodi, da se obljube potovalnih agencij, da bodo potrošnike namestili v primeren hotel z ustrezno ponudbo »all inclusive«, izkažejo za neresnične, zaradi česar včasih potrošniki celo predčasno prekinejo dopust. Kakšne so možnosti popotnikov?