Primož Feguš

magister pravne znanosti, specialist gospodarskega prava
Če utečena pot ni primerna, so inovacije nujne.

Primož Feguš se je v odvetništvo vključil v trenutku, ko je prevzel diplomo. Član Odvetniške zbornice Slovenije je od leta 2006. Po opravljenem pripravništvu je leta 2008 opravil Pravniški državni izpit, v letu 2013 pa je v okviru podiplomskega študija civilnega in gospodarskega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani izdelal in uspešno obranil magistrsko nalogo. Dodatno se je izobraževal na Univerzi Washington & Lee, School of Law, v Lexingtonu v Virginiji, ZDA, kjer je obiskoval študij mednarodnega gospodarskega in pogodbenega prava. Pretežno se ukvarja z delovnim pravom, pravom nepremičnin, združitvami in prevzemi gospodarskih družb, z zanosom pa rešuje probleme strank s področja kazenskega in prekrškovnega prava. Je tudi vodja podružnice v Ljubljani. OZS mu je v maju 2016 podelila status specialista odvetnika za področje gospodarskega prava.

Članstva: Odvetniška zbornica Slovenije

Objave strokovnih člankov:

 1. Najemna pogodba med gospodarskimi subjekti v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa; magistrska naloga, oktober 2013
 2. Programi za zaščito prič : primerjalno pravni pregled in analiza slovenske ureditve; diplomska naloga, junij 2006
 3. Odpoved najemnega razmerja po ZPSPP s pregledom sodne prakse; članek – Pravna Praksa: časopis za pravna vprašanja, leto 31, št. 12 (29. mar. 2012), str. 9-11
 4. Status zaščitene kmetije po določilih Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev; članek – Pravna Praksa: časopis za pravna vprašanja, leto 29, št. 33 (26. avg. 2010), str. 14-16
 5. Najemna pogodba za poslovni prostor v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa; članek – Pravna Praksa: časopis za pravna vprašanja, leto 31, št. 19 (17. maj 2012), str. 13-15
 6. Območne obrtno-podjetniške zbornice bodo iz sredstev stanovanjskih ustanov kovale dobiček; članek – Pravna Praksa: časopis za pravna vprašanja, leto 33, št. 4 (30. jan. 2014), str. 6-8
 7. Brezplačna pravna pomoč v postopku osebnega stečaja; članek – Pravna Praksa: časopis za pravna vprašanja, leto 32, št. 27 (11. jul. 2013), str. 11-13
 8. Revizija in zahteva za varstvo zakonitosti kot izredni pravni sredstvi v teoriji in praksi po novi procesni ureditvi; članek – Pravna Praksa: časopis za pravna vprašanja,  leto 28, št. 47 (3. dec. 2009), str. 6-10
 9. Alternativne kazni zaporu; članek – Pravna Praksa: časopis za pravna vprašanja, leto 25, št. 1 (12. jan. 2006), str. 16-18
 10. Najemna pogodba med gospodarskimi subjekti v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa; članek – Podjetje in delo: Revija za gospodarsko, delovna in socialno pravo, leto 40, št. 2 (april 2014), str. 238-268
 11. S sredstvom zavarovanja do boljšega položaja v stečajnem postopku?; članek – Pravna Praksa: časopis za pravna vprašanja,  leto 35, št. 1 (7. jan. 2016), str. 10-12
 12. Prepletanje etičnih in pravnih vprašanj; članek – BEEP! – strokovna revija za področja razvoja organizacij in vodenja ljudi pri delu, št. 2/2016 (februar 2016)
 13. Izvajanje koncesije na področju lekarniške dejavnosti; članek – Pravna Praksa: časopis za pravna vprašanja, leto 35, št. 12-13 (24. mar. 2016), str. 15-16
 14. Primer iz prakse: Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu; članek – HR&M – strokovna revija za področja razvoja organizacij in vodenja ljudi pri delu, št. 5/2016 (september 2016)
 15. Konkurenčna klavzula; članek – HR&M – strokovna revija za področja razvoja organizacij in vodenja ljudi pri delu, št. 17/2018 (avgust 2018)

Predavanja:

 1. Insolvenčni postopki in vloga upnika, maj 2012, Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje
 2. Tretja konferenca o družinskem podjetništvu, junij 2015, časnik Finance
 3. Statusna preoblikovanja družb – združitve, delitve – pravni, računovodski in davčni vidik z novostmi, december 2015, časnik Finance
 4. Šesta konferenca o družinskem podjetništvu, junij 2018, časnik Finance