Primož Feguš

magister pravne znanosti, specialist gospodarskega prava
Če utečena pot ni primerna, so inovacije nujne.

Primož Feguš se je v odvetništvo vključil v trenutku, ko je prevzel diplomo. Član Odvetniške zbornice Slovenije je od leta 2006. Po opravljenem pripravništvu je leta 2008 opravil Pravniški državni izpit, v letu 2013 pa je v okviru podiplomskega študija civilnega in gospodarskega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani izdelal in uspešno obranil magistrsko nalogo. Dodatno se je izobraževal na Univerzi Washington & Lee, School of Law, v Lexingtonu v Virginiji, ZDA, kjer je obiskoval študij mednarodnega gospodarskega in pogodbenega prava. Pretežno se ukvarja z delovnim pravom, pravom nepremičnin, združitvami in prevzemi gospodarskih družb, z zanosom pa rešuje probleme strank s področja kazenskega in prekrškovnega prava. Je tudi vodja podružnice v Ljubljani. OZS mu je v maju 2016 podelila status specialista odvetnika za področje gospodarskega prava.

Članstva: Odvetniška zbornica Slovenije

Objave strokovnih člankov:

 1. Najemna pogodba med gospodarskimi subjekti v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa; magistrska naloga, oktober 2013
 2. Programi za zaščito prič : primerjalno pravni pregled in analiza slovenske ureditve; diplomska naloga, junij 2006
 3. Odpoved najemnega razmerja po ZPSPP s pregledom sodne prakse; članek – Pravna Praksa: časopis za pravna vprašanja, leto 31, št. 12 (29. mar. 2012), str. 9-11
 4. Status zaščitene kmetije po določilih Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev; članek – Pravna Praksa: časopis za pravna vprašanja, leto 29, št. 33 (26. avg. 2010), str. 14-16
 5. Najemna pogodba za poslovni prostor v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa; članek – Pravna Praksa: časopis za pravna vprašanja, leto 31, št. 19 (17. maj 2012), str. 13-15
 6. Območne obrtno-podjetniške zbornice bodo iz sredstev stanovanjskih ustanov kovale dobiček; članek – Pravna Praksa: časopis za pravna vprašanja, leto 33, št. 4 (30. jan. 2014), str. 6-8
 7. Brezplačna pravna pomoč v postopku osebnega stečaja; članek – Pravna Praksa: časopis za pravna vprašanja, leto 32, št. 27 (11. jul. 2013), str. 11-13
 8. Revizija in zahteva za varstvo zakonitosti kot izredni pravni sredstvi v teoriji in praksi po novi procesni ureditvi; članek – Pravna Praksa: časopis za pravna vprašanja,  leto 28, št. 47 (3. dec. 2009), str. 6-10
 9. Alternativne kazni zaporu; članek – Pravna Praksa: časopis za pravna vprašanja, leto 25, št. 1 (12. jan. 2006), str. 16-18
 10. Najemna pogodba med gospodarskimi subjekti v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa; članek – Podjetje in delo: Revija za gospodarsko, delovna in socialno pravo, leto 40, št. 2 (april 2014), str. 238-268
 11. S sredstvom zavarovanja do boljšega položaja v stečajnem postopku?; članek – Pravna Praksa: časopis za pravna vprašanja,  leto 35, št. 1 (7. jan. 2016), str. 10-12
 12. Prepletanje etičnih in pravnih vprašanj; članek – BEEP! – strokovna revija za področja razvoja organizacij in vodenja ljudi pri delu, št. 2/2016 (februar 2016)
 13. Izvajanje koncesije na področju lekarniške dejavnosti; članek – Pravna Praksa: časopis za pravna vprašanja, leto 35, št. 12-13 (24. mar. 2016), str. 15-16
 14. Primer iz prakse: Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu invalidu; članek – HR&M – strokovna revija za področja razvoja organizacij in vodenja ljudi pri delu, št. 5/2016 (september 2016)
 15. Konkurenčna klavzula; članek – HR&M – strokovna revija za področja razvoja organizacij in vodenja ljudi pri delu, št. 17/2018 (avgust 2018)

Predavanja:

 1. Insolvenčni postopki in vloga upnika, maj 2012, Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje
 2. Tretja konferenca o družinskem podjetništvu, junij 2015, časnik Finance
 3. Statusna preoblikovanja družb – združitve, delitve – pravni, računovodski in davčni vidik z novostmi, december 2015, časnik Finance
 4. Šesta konferenca o družinskem podjetništvu, junij 2018, časnik Finance
 5. 36. strokovni posvet delavcev v obrti in podjetništvu, oktober 2018, Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (SOPS)
 6. Kadrovska Konferenca, november 2018, Kadring in Štajerska Gospodarska Zbornica
 7. Prenos podjetja na novo generacijo, december 2018, Klub podjetnikov Zlatorog Celje