Marjan Feguš

univerzitetni diplomirani pravnik
Pravo je spretnost, kako v konkretnem primeru najti tisto, kar je dobro in primerno.

Marjan Feguš je odvetniško kariero začel v letu 1988, po tistem, ko je več let opravljal delo sodnika na sodišču. Kot vodja Odvetniške pisarne skrbi za dinamičen ritem celotne strokovne ekipe, strankam pa svetuje v zadevah s področja gospodarskega, dednega, kazenskega in pogodbenega prava. Zaradi dolgoletnih izkušenj in natančnega poznavanja sodnega sistema sprejema zastopanje strank v zadevah pred sodišči v Sloveniji. Od leta 2012 je Marjan Feguš član Sodnega sveta Republike Slovenije, najvišjega pravosodnega organa, v katerem so zastopani vsi nosilci sodne veje oblasti. Je član nadzornega sveta velike delniške družbe.

Članstva: Odvetniška zbornica Slovenije