Manca Zorko

univerzitetna diplomirana pravnica
Noben zakon ni za vse dovolj ugoden.

Manca Zorko je leta 2006 na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomirala Cum laude. Preden se je zaposlila v Odvetniški pisarni Marjan Feguš, je vrsto let opravljala delo strokovne sodelavke na Višjem sodišču v Celju, zato ima široko znanje civilnega procesnega prava. Iz tega razloga redno zastopa stranke pred sodiščem, sicer pa svetuje predvsem s področja obligacijskega, stvarnega, družinskega in dednega prava. Njeno odločnost in zagnanost pri delu s strankami zaznamuje izjava, ki jo večkrat poudari: ” narediti moram tako, da bo prav za naše stranke”.

Članstva: Odvetniška zbornica Slovenije