Denis Potočnik

V pravu so odločilna dejanja, ne besede.

Denis Potočnik je kot Zoisov štipendist leta 2013 zaključil študij prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po zaključku študija je sprva pridobival izkušnje v odvetništvu, nato pa je dve leti opravljal sodniško pripravništvo na Višjem sodišču v Celju. Po odlično opravljenem pravniškem državnem izpitu v letu 2016, se je zaposlil v odvetniški pisarni Marjan Feguš. Opravlja naloge strokovnega sodelavca, pri svojem delu pa se ukvarja predvsem z obligacijskim, izvršilnim, stvarnim in gospodarskim pravom.