David Merslavič

magister pravnih znanosti
Nasvet vedno manjka takrat, ko ga najbolj potrebuješ.

David Merslavič je po končanem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani od leta 2006 pridobival izkušnje in se uvajal kot sodniški pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani. Po uspešno opravljenem Pravniškem državnem izpitu se je zaposlil v Odvetniški pisarni Marjan Feguš, kjer zastopa stranke v pravdnih postopkih pred sodišči, svetuje v zvezi s pravom lastninske pravice in industrijske lastnine, z zavarovanjem terjatev ter problemi insolvenčnosti. Je skrbnik ključnih strank. V letu 2016 je v okviru podiplomskega študija civilnega in gospodarskega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani izdelal in uspešno obranil magistrsko nalogo.

Članstva: Odvetniška zbornica Slovenije