Sekcijsko merjenje hitrosti na odseku med Trojanami in Blagovico v praksi

Odkar so predstavniki Policije in Družbe za avtoceste RS objavili, da se bo od 30.1.2017 dalje na odseku med Trojanami in Blagovico izvajala sekcijska kontrola hitrosti, se je začelo postavljati precej vprašanj: katere kršitelje bo policija lovila, kako bo izgledalo merjenje, kdaj bodo kršitelji prejeli plačilni nalog, ipd. Sedaj, ko so prvi kršitelji cestnoprometnih predpisov že prejeli plačilne naloge, dvomov ni več. Vsak, ki bo hitrost prekoračil za več kot 1 km/h, bo prejel plačilni nalog.

Odkar so predstavniki Policije in Družbe za avtoceste RS objavili, da se bo od 30.1.2017 dalje na odseku med Trojanami in Blagovico izvajala sekcijska kontrola hitrosti, se je začelo postavljati precej vprašanj: katere kršitelje bo policija lovila, kako bo izgledalo merjenje, kdaj bodo kršitelji prejeli plačilni nalog, ipd. Sedaj, ko so prvi kršitelji cestnoprometnih predpisov že prejeli plačilne naloge, dvomov ni več. Vsak, ki bo hitrost prekoračil za več kot 1 km/h, bo prejel plačilni nalog.

Na avtocestnem odseku prek Trojan je sicer hitrost vožnje zaradi prometno tehničnih razlogov (predori in premostitvenih objekti) v obe smeri že vseskozi omejena na 100 km/h. Pri prej zapisanem podatku, da policija kaznuje že vsako najmanjšo prekoračitev, je potrebno upoštevati tudi, da sistem za sekcijsko merjenje hitrosti 3M Average Speeed Camera System avtomatsko vključi varnostno razliko 6 km/h. Sekcijsko merjenje hitrosti poteka na odseku avtoceste v smeri od Celja proti Ljubljani v razdalji cca. 5000 metrov, vožnja preko tega odseka pa v okviru hitrostnih omejitev traja skoraj 3 minute. Skrb na delovanjem sistema in izdaja plačilnih nalogov je v rokah Specializirane enote za nadzor prometa pri Upravi uniformirane Policije v Ljubljani.

Pravila cestnega prometa in globe za prekoračitve hitrosti določa Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCp). Kazni za prekoračitev hitrosti na avtocesti in hitri cesti, ki ima fizično ločeni smerni vozišči z najmanj po dvema prometnima pasovoma in odstavnim pasom ali odstavnimi nišami, kjer je največja dovoljena hitrost za osebna vozila 130 km/h oz. 110 km/h, so sledeče:

  • vključno do 10 km/h = 40 EUR,
  • nad 10 km/h do vključno 30 km/h = 80 EUR,
  • nad 30 km/h do vključno 40 km/h = 160 EUR,
  • nad 40 km/h do vključno 50 km/h = 250 EUR + 3 kazenske točke,
  • nad 50 km/h do vključno 60 km/h = 500 EUR + 5 kazenskih točk,
  • več kot 60 km/h = 1.200 EUR + 9 kazenskih točk.

V praksi to pomeni sledeče: če boste odsek med Trojanami in Blagovico prevozili z večjo povprečno hitrostjo od 100km/h, boste prejeli plačilni nalog. Po prejemu plačilnega naloga pa ima vsak posameznik dve možnosti. Prva možnost je vložitev zahteve za sodno varstvo. Gre za pravno sredstvo zoper plačilni nalog v primerih, ko posameznik meni, da plačilni nalog ni bil pravilno izdan. Zahtevo za sodno varstvo lahko vloži kršitelj, njegov zakoniti zastopnik ali njegov zagovornik v roku 8 dni od vročitve plačilnega naloga. Zahteva za sodno varstvo se vloži priporočeno po pošti ali osebno v 3 izvodih pri prekrškovnemu organu, ki je plačilni nalog izdal.

Glede na to, da se voznika, ki bo sekcijsko razdaljo prevozil prehitro, neposredno ob zaznavi prekrška ne bo ustavljalo, velja zakonska domneva, da je za prekršek odgovoren lastnik vozila. To domnevo je mogoče ovreči, če lastnik vloži zahtevo za sodno varstvo in v njej dokaže, da v času ugotovljenega prekrška ni vozil vozila, pri katerem je bil ugotovljen prekršek in dokaže, da je bil v istem času na drugem kraju. To je mogoče narediti tako z materialnimi dokazi (potrdilo, račun, potni nalog, fotografije) ali pa z izjavo priče. Zakon je v takšnem primeru naložil lastniku, da mora obvezno sporočiti, kdo pa je v spornem času uporabljal vozilo, pri katerem je bil ugotovljen prekršek. Če lastniku izpolni oba zakonska pogoja, prekrškovni organ razveljavi plačilni nalog in ga izda dejanskemu kršitelju. Na tem mestu je potrebno izpostaviti ustavnovarovano pravico, po kateri se nikomur ni potrebno izpovedati zoper sebe ali svoje bližnje niti priznati krivde (29. člen Ustave RS).

Drugo možnost pa ima kršitelj, ki bo prekršek priznal, in zoper plačilni nalog ne bo vložil pravnega sredstva, v obliki plačila polovice globe, če jo plača v roku 8 dni po pravnomočnosti (tj. v roku 16 dni po prejemu plačilnega naloga).

Pa srečno in varno vožnjo!