Način dela

Odvetniška pisarna Marjan Feguš zagotavlja visoko uspešno in stroškovno učinkovito podporo strankam, ki iščejo pravno pomoč. Za zagotovitev takšne podpore strankam, pa Odvetniška pisarna Marjan Feguš redno spremlja spremembe obstoječe zakonodaje ter nastajanje nove zakonodaje, se seznanja s sodno prakso po slovenskih sodiščih, upošteva uvajanje informacijskih sistemov v pravno sfero, ter skrbi za stalno izobraževanje svojih zaposlenih.

Odvetniška pisarna Marjan Feguš zagotavlja visoko uspešno in stroškovno učinkovito podporo strankam, ki iščejo pravno pomoč. Za zagotovitev takšne podpore strankam, pa Odvetniška pisarna Marjan Feguš redno spremlja nastajanje nove zakonodaje, se seznanja s sodno prakso po slovenskih sodiščih, upošteva uvajanje informacijskih sistemov v pravno sfero, ter skrbi za stalno izobraževanje svojih zaposlenih.