Predstavitev

ZGODOVINA, VIZIJA, STRATEGIJA, NAČIN DELA, MEDNARODNO SODELOVANJE

Začetek Odvetniške pisarne Marjan Feguš sega v leto 1988, ko je ustanovitelj pisarne Marjan Feguš prestopil med odvetnike iz sodniških vrst, kjer je več let sodil v civilnih zadevah na sodišču. Danes se v Odvetniški pisarni Marjan Feguš prepletajo dolgoletne izkušnje, visoko strokovno znanje in mladostna energija. Od ustanovitve dalje se pisarna nenehno širi in raste, tako po številu zaposlenih kot tudi po številu strank, ki poiščejo pravno pomoč in podporo.

Na podlagi izkušenj, s spremljanjem potreb strank ter z realističnim predvidevanjem smeri, v katero se pravo razvija, se Odvetniška pisarna Marjan Feguš zaveda, da bodo v ospredju vedno stranke, katere bo potrebno razumeti, ugotoviti kakšen je njihov pravni problem ter izvedbo katerih pravnih storitev želijo. Odvetniška pisarna Marjan Feguš nudi kakovostne pravne storitve pri zaščiti interesov fizičnih oseb, pomoč pri urejanju zadev v sporih med pravnimi osebami ter pravno podporo pri poslovanju tujih gospodarskih subjektov.

Z namenom po zagotavljanju visoko uspešne in stroškovno učinkovite podpore strankam, ki iščejo pravno pomoč, Odvetniška pisarna Marjan Feguš redno spremlja spremembe zakonodaje, se seznanja s sodno prakso po slovenskih sodiščih, upošteva uvajanje informacijskih sistemov v pravno sfero ter skrbi za stalno izobraževanje svojih zaposlenih.

Ne glede na aktualno stanje in spremembe, ki so se dogajale v slovenskem pravosodju v preteklosti, je pogled Odvetniške pisarne Marjan Feguš usmerjen v prihodnost. Namen in cilj Odvetniške pisarne Marjan Feguš je ostati v ospredju pravne panoge v Sloveniji, ki sicer postaja vse bolj zahtevna in široko razčlenjena.

S tem, ko je slovensko gospodarstvo postalo mednarodno usmerjeno, se opaža nuja po mednarodnem povezovanju odvetniški pisarn. S tem namenom Odvetniška pisarna Marjan Feguš vzpostavlja sodelovanje z odvetniki iz odvetniške pisarne Nemanje Miloševića iz Srbije, Beograd. Na ta način je strankam iz obeh odvetniških pisarn omogočen neprekinjen dostop do strokovnega znanja, pravne pomoči in neprecenljivih povezav iz obeh jurisdikcij, tako v Republiki Sloveniji kot tudi v Republiki Srbiji.