Varstva človekovih pravic

Odvetniška pisarna Marjan Feguš se zaveda pomena in pomembnosti človekovih pravic, zato odvetniki že dalj časa varovanje temeljnih pravic vključujejo in uveljavljajo v različnih postopkih. Odvetniška pisarna Marjan Feguš  ima izkušnje, da po izčrpanju pravnih sredstev pred organi Republike Slovenije,  zastopa posameznike, pri katerih je mogoče izkazati kršitev človekovih pravic, pred Evropskim sodiščem za človekove pravice. Pri uveljavljanju človekovih pravic se sodeluje z različnimi nevladnimi organizacijami.