Skrbni pravni pregledi

Odvetniška pisarna Marjan Feguš stalno sodeluje kot pravni strokovnjak v postopkih na področju združitev in prevzemov med gospodarskimi družbami iz različnih gospodarskih panog. Sodelovanje pri več transakcijah v zadnjem obdobju predstavlja zadosti izkušenj, da se lahko zagotovo strokovno svetovanje in zastopanje tako kupcev, prodajalcev kot tudi finančnih svetovalcev pri prenosih deležev in premoženja, pri združitvah gospodarskih družb, prevzemih gospodarskih družb, prestrukturiranju gospodarskih družb oziroma skupnih vlaganjih.