Menice, izvršnice, zemljiški dolg

Odvetniška pisarna Marjan Feguš zaveda, da veliko vlogo pri ponudbi celovitih storitev strankam, zlasti gospodarskim subjektom, pomenijo tudi storitve meničnega prava in prava vrednostih papirjev. Menično pravo se je v preteklih letih še posebej intenzivno razvijalo kot način zavarovanja terjatev med gospodarskimi subjekti. Večletna praksa kaže na to,  da se s tem področjem gospodarski subjekti ukvarjajo samostojno, brez ustrezne strokovne pomoči, tako pa se po nepotrebnem izpostavljajo rizikom neveljavnega oziroma neučinkovitega zavarovanja. Zaradi specifik tega pravnega področja tako prihaja do težav, katerim pa se s pravočasno strokovno pomočjo da izogniti.

  • svetovanje v zvezi z izdajanjem in podpisovanjem menic
  • izpolnjevanje in unovčenje menic
  • vodenje  in zastopanje pravdnih postopkov v zvezi z menicami
  • vodenje in zastopanje v postopkih za izterjavo menic
  • vodenje in zastopanje v postopkih za izterjavo izvršnic
  • svetovanje v zvezi z zemljiškim dolgom