Mediji

Mediji so področje, kjer se lahko zgodi veliko posegov v osebne pravice posameznikov. Ob posegih v osebne pravice je pomembno, da posameznik, ki je prizadet, svoje pravice zaščiti. Odvetniška pisarna Marjan Feguš nudi posameznikom ali podjetjem, katerih pravice so bile kršene preko medijev, pravno pomoč pri sanaciji škode, ki so jo utrpeli.

  • uveljavljanje zaščite pravic posameznikov ali podjetij, katere pravice so bile kršene v medijih