Gospodarsko pravo

Vsi gospodarski subjektu, ki delujejo na trgu, se srečajo z gospodarskim pravom, ki je eno najbolj pomembnih pravnih področij. Odvetniška pisarna Marjan Feguš nudi učinkovite pravne storitve, ki jih gospodarski subjekti potrebujejo v vsakodnevnem prometu na trgu. Storitve zajemajo svetovanje in pomoč v postopkih ustanovitve ter preoblikovanja gospodarskih družb, pri sestavi družbeniških statutov oz. aktov ustanovitve, letnih poročil in drugih pravnih aktov, izdelava različnih gospodarskih pogodb, predvsem na področju gradbeništva, nepremičnin, transporta in industrije, zastopanje v sodnih postopkih z namenom dokazovanja obstoja terjatev, izterjave dolgov in zavarovanja premoženja.

  • izdelava gospodarskih pogodb
  • vodenje gospodarskih sporov pred sodišči RS
  • izvedba postopkov odkrivanja in zavarovanja premoženje pri dolžnikih z možnostjo izterjave
  • pravne storitve s področja gradbeništva, nepremičnin, transporta in industrije
  • zastopanje tujih pravnih oseb