Povzetek:
Družbeniki vrtnarske družbe s sedežem v Drešinji vasi so uspešno izvedli dokapitalizacijo družbe v naknadnimi vplačili denarnih vložkov. Osnovni kapital družbe znaša po dokapitalizaciji 168.000,00 EUR.
Povzetek:
Trgovska družba s sedežem v Celju in družba, ki se ukvarja s trgovino in servisom, s sedežem v Trnovljah pri Celju sta sklenilipogodbo o pripojitvi družbe, na podlagi katere se Preberi več...
Povzetek:
Obrtna zadruga s sedežem v Ljubljani je začela postopek redne likvidacije zadruge. Aktivni člani zadruge so sprejeli odločitev, da zadrugo, v okviru katere so delovali, likvidirajo, zato so na občnem zboru Preberi več...
Povzetek:
Trgovska družba s sedežem v Celju je s sklenitvijo pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža v družbi, ki se ukvarja s trgovino in servisom, s sedežem v Trnovljah pri Celju pridobila Preberi več...
Povzetek:
Družba iz Avstrije (Moedling) je s sklenitvijo pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža v družbi s sedežem v Štorah pridobila poslovni delež v višini 75%.
Povzetek:
Družba iz Avstrije (Dunaj) je sprejela odločitev, da likvidira svojo hčerinsko podjetje s sedežem v Mariboru. Avstrijska družba je izvedla likvidacijo svojega hčerinskega podjetja po skrajšanem postopku.
Povzetek:
Družba, ki se ukvarja z veletrgovino in zastopstvom s sedežem v Trnovljah pri Celju je uspešno izvedla postopek oddelitve dela svojega premoženja na novoustanovljeno družbo.
Povzetek:
Samostojni podjetnik iz Vranskega je podal predlog za izbris svojega podjetja in je s tem prenehal opravljati svojo dejavnost kot samostojni podjetnik. Dejavnost, ki jo je opravljal, ter vso premoženje, Preberi več...
Povzetek:
Samostojni podjetnik iz Žalca je podal predlog za izbris svojega podjetja in je s tem prenehal opravljati svojo dejavnost kot samostojni podjetnik. Dejavnost, ki jo je opravljal, ter vso premoženje, Preberi več...