Povzetek:
Z ustanovitvijo služnosti na nepremičnini, na kateri lastnik ne prebiva stalno, lahko davčni zavezanci zmanjšajo davčno obremenitev za več kot 3x! Ureditev davčno ugodnejše obravnave dodatne nepremičnine ni časovno neomejena. Preberi več...
Povzetek:
Odvetnik mag. Primož Feguš z novim letom odhaja na dodatno izobraževanje na Univerzo Washington & Lee, School of Law, v Lexington, Virginija, ZDA. V okviru izobraževanja na ugledni ameriški univerzi, Preberi več...
Povzetek:
Odvetniška pisarna Marjan Feguš želi vsem svojim strankam in drugim obiskovalcem te spletne strani vesele praznike in srečno novo leto.
Povzetek:
Odvetniška pisarna Marjan Feguš bo dne 19.12.2013 sodelovala v tradicionalni akciji – DNEVU ODVETNIŠKE PRAVNE POMOČI PRO BONO. S sodelovanjem v akciji, ki bo organizirana že tretjič, želi Odvetniška pisarna Preberi več...
Povzetek:
Edini družbenik založniške družbe s sedežem v Celju je uspešno dokapitaliziral družbo z vložitvijo stvarnega vložka. Osnovni kapital družbe znaša po dokapitalizaciji 75.038,00 EUR.
Povzetek:
Družbeniki vrtnarske družbe s sedežem v Drešinji vasi so uspešno izvedli dokapitalizacijo družbe v naknadnimi vplačili denarnih vložkov. Osnovni kapital družbe znaša po dokapitalizaciji 168.000,00 EUR.
Povzetek:
Trgovska družba s sedežem v Celju in družba, ki se ukvarja s trgovino in servisom, s sedežem v Trnovljah pri Celju sta sklenilipogodbo o pripojitvi družbe, na podlagi katere se Preberi več...
Povzetek:
Obrtna zadruga s sedežem v Ljubljani je začela postopek redne likvidacije zadruge. Aktivni člani zadruge so sprejeli odločitev, da zadrugo, v okviru katere so delovali, likvidirajo, zato so na občnem zboru Preberi več...
Povzetek:
Trgovska družba s sedežem v Celju je s sklenitvijo pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža v družbi, ki se ukvarja s trgovino in servisom, s sedežem v Trnovljah pri Celju pridobila Preberi več...
Povzetek:
Družba iz Avstrije (Moedling) je s sklenitvijo pogodbe o prodaji in nakupu poslovnega deleža v družbi s sedežem v Štorah pridobila poslovni delež v višini 75%.