Povzetek:
Že drugo leto zapored je odvetniški kandidat Gregor Gajšek izvedel delavnico v sklopu obveznih izbirnih vsebin na Gimnaziji Celje Center. V sklopu delavnice naslovljene »državljanska kultura«, so se dijaki 3. Preberi več...
Povzetek:
Pravna strokovnjaka Manca Zorko in Gregor Gajšek sta se dne 3.9.2015 udeležila predavanja prof. dr. Katje Šugman Stubbs z naslovom: Psihološki vidiki zanesljivosti pričevanja, ki ga je organiziral Celjski območni Preberi več...
Povzetek:
Odvetnik Marjan Feguš je dne 28.8.2015 uspešno vodil 21. skupščino delniške družbe ETI Elektroelement d.d. iz Izlak, ki ima osnovni kapital v znesku 8.315.792,50 EUR razdeljen med 498.250 delnic. Na skupščini Preberi več...
Povzetek:
Odvetnik mag. Primož Feguš je na 3. Konferenci o družbinskem podjetništvu, ki jo je organiziral časnik Finance, v Ljubljani, nastopil kot govornik. V svojem nastopu je predstavil možnosti prenosa podjetja Preberi več...
Povzetek:
Chambers & Partners, najpomembnejši svetovni vodnik za odvetnike vsako leto izda priporočila za najboljše odvetnike in odvetniške pisarne v 185 državah sveta. V izdajo za leto 2015 je vključena tudi Preberi več...
Povzetek:
Odvetnika Marjan Feguš in mag. Primož Feguš sta se udeležila skupščine Odvetniške zbornice Slovenije, ki je potekala v Portorožu in na kateri so odvetniki volili predsednika in podpredsednike zbornice, člane Preberi več...
Povzetek:
Odvetnik mag. Primož Feguš se je udeležil mednarodne konference o načinih sporazumnega reševanja sporov. Konferenca je bila organizirana s strani Stalne Arbitraže (LAC) pri Gospodarski Zbornici Slovenije (GZS) in Komisije Preberi več...
Povzetek:
V Uradnem listu RS je bila dne 9.1.2015 objavljena Odvetniška tarifa, ki je bila sprejeta na skupščini Odvetniške zbornice Slovenije dne 23.9.2014. Nova Odvetniška tarifa, katere veljavnost je vezana na soglasje Preberi več...
Povzetek:
Vrhovno sodišče RS je s sklepom opr. št. III DoR 373/2014 z dne 18.12.2014 dopustilo revizijo v pravdnem postopku med celjskim upravnikom večstanovanjskih stavb in občinami, ki so pravne naslednice Preberi več...
Povzetek:
Odvetniška pisarna Marjan Feguš želi vsem svojim strankam in drugim obiskovalcem te spletne strani vesel Božič in srečno ter uspešno Novo leto.