Obrtna zadruga s sedežem v Ljubljani je začela postopek redne likvidacije zadruge. Aktivni člani zadruge so sprejeli odločitev, da zadrugo, v okviru katere so delovali, likvidirajo, zato so na občnem zboru sprejeli odločitev o redni likvidaciji zadruge.