Odvetnik mag. Primož Feguš je izvedel predavanje na temo prenosa družinskih podjetij v okviru Kluba podjetnikov Zlatorog Celje. Na predavanju so bili predstavljeni izzivi in ovire pri prenašanju podjetja na novo generacijo, hkrati pa so bile prikazane tudi dobre prakse uspešnih prenosov, ki so v Sloveniji še vedno v manjšini. Ob koncu predavanja se je razvila zanimiva debata na temo kulture lastništva podjetij v Sloveniji in izpostavila težavo ločevanja med upravljanjem podjetja in njegovim lastništvom.