Odvetnik mag. Primož Feguš je sodeloval na 36. strokovnem posvetu delavcev v obrti in podjetništvu, ki ga je organiziral Sindikat obrti in podjetništva Slovenije (SOPS), s predavanjem na temo: Prenehanje pogodbe o zaposlitvi. Na posvetu, ki je potekal v Ljubljani, je predstavil vse vidike prenehanja pogodbe o zaposlitvi, zlasti odpoved pogodbe o zaposlitvi, prenehanje pogodbe o zaposlitvi z odločbo sodišča in sporazumno prekinitev delovnega razmerja, pa tudi postopek prenehanja delovnega razmerja in njegove posledice, zlasti za delavce.