Z zadovoljstvom objavljamo, da smo uspešno vzpostavili mednarodno sodelovanje z odvetniško pisarno Nemanje Miloševića iz Beograda, Srbija (www.nmadvokati.com). Povezanost obeh odvetniških pisarn omogoča strankam, ki opravljajo posel v Sloveniji in Srbiji, lažjo dostopnost do relevantnih pravnih informacij, dodatno pa obe odvetniški pisarni omogočata strankam zastopanje pred sodišči v Republiki Sloveniji ali pa v Republiki Srbiji.