Odvetnica Tanja Kordež Bromše se je udeležila strokovnega posveta o predlogu Zakona o nepravdnem postopku. Posvet je vodila vrhovna sodnica dr. Mateja Končina Peternel. Na strokovnem posvetu, ki je bil organiziran kot odziv na predlog zakona, so bili predstavljeni evropski trendi glede urejanja nepravdnih postopkov in predlagane spremembe glede pristojnosti sodišč in vrste postopkov v zadevah, ki jih ureja nov Družinski zakonik.