Odvetnik mag. Primož Feguš je kot predsednik vodil skupščino večje delniške družbe s sedem v Celju. Na skupščini so bili sprejeti vsi sklepi na podlagi predlogov, ki jih je pripravila uprava družbe.