Odvetnik mag. Primož Feguš se je udeležil izobraževanja s področja delovnega prava: Urejanje delovnih razmerij v praksi, kjer je bil poudarek na pogodbah o zaposlitvi s poslovodnimi osebami in vodilnimi delavci. Predstavljeni so bili zapleti, praktične rešitve in sodna praksa s tega področja.