Trgovska družba s sedežem v Celju in družba, ki se ukvarja s trgovino in servisom, s sedežem v Trnovljah pri Celju sta sklenilipogodbo o pripojitvi družbe, na podlagi katere se je prevzeta družba pripojila k prevzemni družbi. Zaradi izvedbe pripojitve je prevzemna družba hkrati povečala osnovni kapital iz 990.432,00­ EUR, tako da bo po pripojitvi le-ta znaša 1.327.139,47 EUR.