Možnost znižanja obdavčitve nepremičnine za leto 2014

Z ustanovitvijo služnosti na nepremičnini, na kateri lastnik ne prebiva stalno, lahko davčni zavezanci zmanjšajo davčno obremenitev. Zakon o davku na nepremičnine, ki nadomešča dosedanje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, uvaja za stanovanjske nepremičnine štiri različne davčne stopnje. Trenutno obstaja veliko zanimanje, kako znižati davčno stopnjo za stanovanja oz. nepremičnine, v katerih davčni zavezanci stalno ne prebivajo, glede na to, da je davek za te nepremičnine več kot 3x višji od tistega, s katerim bo obdavčena nepremičnina, na kateri ima lastnik prijavljeno stalno prebivališče.

Z ustanovitvijo služnosti na nepremičnini, na kateri lastnik ne prebiva stalno, lahko davčni zavezanci zmanjšajo davčno obremenitev. Zakon o davku na nepremičnine, ki nadomešča dosedanje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, uvaja za stanovanjske nepremičnine štiri različne davčne stopnje. Trenutno obstaja veliko zanimanje, kako znižati davčno stopnjo za stanovanja oz. nepremičnine, v katerih davčni zavezanci stalno ne prebivajo, glede na to, da je davek za te nepremičnine več kot 3x višji od tistega, s katerim bo obdavčena nepremičnina, na kateri ima lastnik prijavljeno stalno prebivališče.

Najenostavnejši (in hkrati popolnoma zakonit) način za znižanje dodatnih nepremičnin je, da lastnik ustanovi osebno služnostno (pravico drugega) na tem stanovanju v korist določene osebe. Običajno se v praksi to uredi tako, da starši ustanovijo služnostno pravico za svoje otroke, ki imajo na tej nepremičnini tudi prijavljeno stalno prebivališče. Veljavni Stvarnopravni zakon sicer pozna 3 oblike služnosti, vendar pa v davčnem pogledu vse nosijo vse tri oblike enako posledico, to je nižjo stopnjo davka kot za rezidenčne nepremičnine.

Opozoriti velja, da v kolikor je služnost ustanovljena na celotni nepremičnini, postane zavezanec za plačilo davka, imetnik služnostne pravice. Zadnji korak, da bi imela služnost svoj pričakovani učinek, je prijava stalnega prebivališča imetnika služnosti na nepremičnini, saj bo v nasprotnem primeru davčna osnova ostala 0,5%.

Služnost se ustanovi s pogodbo, ki pa jo je nujno potrebno vpisati v zemljiško knjigo, da bi imela želene učinke (tudi iz davčnega vidika). Zaradi zakonskih določil je potrebno, da ima pogodba predpisano vsebino in obliko. Ob tem se opozarja, da je potrebno biti pazljiv tudi na ostale podrobnosti v zvezi s samo vsebino služnosti, ki lahko lastnikom zagreni uporabo, s služnostjo obremenjene nepremičnine. Za zagotovitev najučinkovitejše rešitve in dolgoročne pravne varnosti zahteva vsaka situacija individualno obravnavo. Zaradi možnih pravnih pasti, ki jih nosi ustanavljanje pravic drugih na lastni nepremičnini, je priporočljivo, da pogodbo sestavi pravni strokovnjak (npr. odvetnik).

Ureditev davčno ugodnejše obravnave dodatne nepremičnine pa ni časovno neomejena. Zakon je določil rok za ureditev statusa nepremičnin  najkasneje do 31.3.2014. Davčna uprava bo namreč za leto 2014 izjemoma upoštevala stanje nepremičnin na dan 1.4.2014. V kolikor bo ta rok zamujen, bo sprememba statusa nepremičnine učinkovala šele za leto 2015.